Klik hier om te bestellen!

LEVERINGSVOORWAARDEN

Betalen bij ontvangst van de factuur:

U ontvangt een orderbevestiging/factuur per e-mail. Bij onmiddellijke betaling van de factuur mag u 3% aftrekken van het totaalbedrag. Te storten op rekening: 320-0357879-19 van SLIMWORKS BELGIE - Antwerpen 90 - 2300 Turnhout - Het pakje vertrekt nadat de betaling is binnengekomen.
Uw volgende bestelling binnen de 30 dagen = automatisch trouwe klantenkorting.

Rembourszendingen:

Het pakje vertrekt de dag van de orderbevestiging of de dag daarna Ė levering meestal na 1 dag. Geen rembourszendingen

Zelf afhalen van bestellingen:

Alle bestellingen kunnen na afspraak worden afgehaald in ons kantoor : Steenweg Op Antwerpen 90 - 2300 Turnhout - Tel. 014-43 76 58Terugbetalingsgarantie:

- HERBALIFE WAARBORG: Wanneer u niet tevreden bent over producten, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na de aankoop terug aan uw distributeur, in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggaveformulier. Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.

- De producten + geschenken altijd samen met de originale vezendingsnota per post aangetekend en op eigen kosten terugzenden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking en na uitdrukkelijk akkoord met uw distributeur.

- Bij gebeurlijke geschillen geldt de Belgische wet op de verkoop van bederfbare producten.

- Alleen de rechtbank van Turnhout kan hierover uitspraak doen.


Bedenktijd

Binnen de zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de orderbevestiging, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Hij is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is verboden delen van deze site te verveelvoudigen, anders dan door downloaden en bekijken op een enkele computer en/of het printen van een enkele copy, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de beheerders van Slimshape - Slimcare en Shapecare BelgiŽ. Het is niet toegestaan deze site op enige andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn, tenzij ander aangegeven, eigendom van HERBALIFE International. Zonder schriftelijke toestemming van HERBALIFE International is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie. De eventueel op deze site geplaatste gebruikerservaringen zijn uitsluitend persoonlijke meningen en bevindingen van de inzenders. Er zijn geen garanties dat u dezelfde resultaten boekt. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van recensies. Wij achten ons niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze website.